Customer care hotline 0800 044 044 05:00 - 20:00, 7 days a week

GO GEORGE logo

Algemeen

7
Mar '17

1. Wat is GO GEORGE

Dit is ‘n geskeduleerde busdiens wat betroubare, toeganklike, veilige en bekostigbare openbare vervoer vir die mense van George bied. GO GEORGE is die resultaat van ‘n vennootskap tussen die George-munisipaliteit, die Wes-Kaapse provinsiale regering, die nasionale departement van vervoer en plaaslike taxi- en busoperateurs in die George-omgewing. GO GEORGE-busse bedien aanvanklik net die stad George, maar sal uiteindelik ook naburige dorpe verbind.

2. Hoekom is daar besluit om so ‘n projek te ontwikkel?

Die nasionale regering het die visie vir veilige, betroubare, toeganklike en bekostigbare openbare vervoerstelsels, regoor die land, ontwikkel. Plaaslike regering (munisipaliteite en metro’s) is die taak opgelê om hul eie stelsels tot stand te bring volgens die behoeftes en omstandighede wat op elke gebied van toepassing is. Die mikpunt is om te verseker dat meer mense toegang het tot ‘n meer bekostigbare vorm van vervoer, wat hulle in staat sal stel om meer sosio-ekonomiese geleenthede te benut. Die projek het gegroei van ‘n plan om beweging in die Sandkraalweg-korridor (nou Nelson Mandelaboulevard) te verbeter, tot die besef dat dit nie moontlik sou wees sonder ‘n beter begrip van hoe openbare vervoer aan die meerderheid van die bevolking wat nie toegang het tot ‘n privaat motor nie, verskaf behoort te word nie.

3. Watter voordele bring GO GEORGE?

GO GEORGE maak veilige, betroubare, toeganklike, bekostigbare en geskeduleerde openbare vervoer ‘n werklikheid vir die mense wat in George woon en werk. Dit verdind gemeenskappe, stimuleer die ekonomie en maak George aantrekliker vir besighede en beleggers. Die feit dat meer mense in staat is om kruis en dwars oor ons stad te reis, beteken verhoogde lewenskwaliteit vir almal.

4. Gaan die GO GEORGE-busse alle ander taxi’s en busse in en om George vervang?

Die busstelsel word in fases ingebring in die munisipale gebied, wat stelselmatig sal lei tot beperkte minibusse in die toekoms. Langafstand-bus- en -taxidienste, asook huurooreenkomste (charter services) sal nie geraak word nie.

5. Was die plaaslike vervoerbedryf betrokke by die ontwerp en ontwikkeling van hierdie projek?

Ja. Die taxi- en busoperateurs met geldige bedryfslisensies is reg van die begin af gekonsulteer. Talle opebare skakelingsessies is gehou en almal wat in diens was in die bedryf, is genooi om te registreer op die Affected Persons Register (APR). Die aandeelhouers van die busbedryfsmaatskappy, George Link (Pty) Ltd, bestaan 100% uit huidige/voormalige plaaslike taxi- en busbedryfslisensiehouers.

6. Hoe en waar is busbestuurders gewerf?

Busbestuurders word deur George Link in diens geneem en word almal gewerf van die Affected Persons Register af. Bestuurders ontvang gevorderde bestuursopleiding, spesifieke produkopleiding om die werking en eienskappe van die bus te verstaan, sowel as operasionele opleiding voordat hulle as werknemers aangestel word.

7. Vakatures

GO GEORGE is tans nie in die posisie om enige vakatures te adverteer nie. Gedurende onderhandeling voor die uitrol van die busdiens, is ooreengekom dat ‘n register geskep word van mense uit die minibustaxibedryf wat geraak is deur die transformasie van die plaaslike openbare vervoernetwerk, en dat diegene wat geregistreer is op hierdie register, eerste oorweeg sal word vir vakatures.

8. Hoe lyk die busse?

Verskillende groottes busse word op verskillende roetes gebruik. Groter busse word op die hoofroetes gebruik, terwyl die kleiner busse ontplooi sal word op roetes in die woongebiede. Op die groter busse is daar spasie vir bagasie en ander items soos stootwaentjies. Busse het ook spesiale “parkeerplekke” waar rolstoele veilig kan staan, terwyl prioriteitsitplekke geskep is vir bejaardes, swanger vroue en ander mense met spesiale behoeftes wat nodig het om te sit op die bus.

9. Watter roetes sal geaktiveer word, en watter deel van George sal gedek word?

Die hele George-munisipale gebied sal uiteindelik bedien word deur ‘n netwerk van roetes wat sal verseker dat die meerderheid van die stedelike inwoners van George binne 5 tot 10 minute stapafstand van ‘n busroete is. Roetes wat die landelike plaasgebiede bedien en naburige dorpe soos Knysna, Mosselbaai en Oudsthoorn sal verbind, word vir die toekoms beplan. Die GO GEORGE-webblad sal meer inligting verskaf soos die stelsel groei.

10. Hoeveel busroetes en -haltes word ontwikkel?

Met die aanvanklike implementering word 28 basiese roetes met meer as 700 bushaltes in die vooruitsig gestel.

11. Wanneer sal die diens ten volle ontplooi wees?

Die eerste fase het in Desember 2014 afgeskop met vier roetes (Loeriepark, Rosemoor, Denneoord en Garden Route Mall). Fase twee is aan die einde van Februarie 2015 uitgerol met roetes in en na Blanco, Heatherlands en Heatherpark, en ‘n beperkte City Loop-roete. Fase 3 is in Mei 2015 geaktiveer met roetes na Pacaltsdorp, Rosedale en Syferfontein, die industriële gebiede en ook vanaf Pacaltsdorp na die Garden Route Mall, en Fase 4B het uitgerol na Parkdene, Ballotsview, Conville, Borcherds en Lawaaikamp in Maart 2020. Hierdie roetes skakel almal met mekaar. Die sentrale punt waar die meeste roetes kruis, maar nie die enigste oorklimpunt nie, is die vervoerkern (Hub) in Cradockstraat. Die implementering van die res van die beplande roetes hang van verskeie faktore af, maar geniet die hoogste prioriteit. Die tussen-dorp-dienste sal eers daarna volg.

12. Is GO GEORGE dieselfde as MyCITI in Kaapstad en Rea Vaya in Johannesburg?

In ‘n sekere sin, ja, maar elkeen van hierdie stelsels het sy eie unieke elemente. Die GO GEORGE-stelsel is ‘n openbare busdiens wat dieselfde padruimte as ander voertuie gebruik. Die MyCiti- en Rea Vaya-stelsels se hoofroetes gebruik toegewysde bane met geslote busstasies wat net deur hul busse gebruik mag word. Al drie stelsels staan bekend as geïntegreerde openbare vervoer-projekte, met wisselende afhanklikheid van ander tipes vervoer, soos treine.

13. Wat is BRT en IRT?

Albei terme verwys na nuwe openbare vervoer-stelsels wat wêreldwyd ontwikkel word. BRT beteken “bus rapid transit” en verwys na ‘n stelsel wat gebruik maak van toegewysde busbane. IRT is “integrated rapid transit” waar ‘n stelsel gebruiik maak van BRT én die integrasie van verskillende tipes vervoer soos spoor-, bus- en taxivervoer. In die geval van GO GEORGE, word geen BRT-prioriteitsbane gebruik nie.

14. Waar kom die geld vir hierdie projek vandaan?

Befondsing kom van al drie sfere van regering, met die grootste deel van die nasionale en provinsiale regering.

Latest news

Travel info

Plan your trip