GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

GO GEORGE verbeter tydroosters

Nuwe tydroosters sal diens aan alle passasiers verbeter.

GO GEORGE het aangekondig dat veranderde tydroosters op Sondag 7 Mei 2017 ingestel word. Hierdie veranderings raak die meeste van die huidige roetes en sluit bykomende ritte op sekere roetes in, asook belangrike veranderings aan die skedules om passasiers se behoeftes te akkommodeer.

Aanpassings aan die busdiens om vir veranderende gebruikersbehoeftes voorsiening te maak, is ’n deurlopende proses wat soms ook beïnvloed word deur eksterne faktore soos nuwe ontwikkelings in die dorp. GO GEORGE werk hard om verdere skeduleveranderings tot die minimum te beperk, maar veranderings is soms nodig. Die voordeel daarvan vir die gemeenskap word altyd in ag geneem.

Nuwe sakgidse met die jongste tydroosters is beskikbaar by die Inligtingskiosk by die vervoersentrum (Transport Hub) en die GO GEORGE-passasiersbeamptes.

Passasiers wat die volgende roetes gebruik, moet spesiale aandag gee:

Roete 1B Harmony Park – CBD

Hierdie roete kry bykomende ritte gedurende spitstye, wat leitot eranderings aan die hele

skedule. Raadpleeg asseblief die tydrooster.

Roete 1E New Dawn Park – CBD (hospitaal-bus)

Passasiers moet kennis neem van klein veranderings aan die vertrektye van hierdie

vroegoggendbus.

Roete 12 Pacaltsdorp – Garden Route Mall

Die tydrooster van hierdie roete verander geheel en al. Let daarop dat die huidige 17:35-rit

wat by die Mall vertrek, vervang word deur ’n vroeër rit om 17:20. Tot en met 12:00 vertrek

hierdie roete vanaf die Clinic 406-bushalte, net om die hoek van die Pacaltsdorp-

polisiestasie.

Roete 1C Protea – CBD

Hierdie roete het voorheen net gedurende oggendspitstye gery, van die Protea-terminus direk dorp toe via Missionstraat. Sedert 18 April is daar nou ook vier namiddagritte van die dorp af terug na die Protea-terminus.

Hierdie ritte vertrek by die York C 866-bushalte langs die Protea-apteek in Markstraat om 15:00, 15:53, 16:50 en 17:47. Dit stop nog een keer by die Cradock 756A-bushalte in Markstraat, draai regs in Cradockstraat, regs in Victoriastraat en ry dan met Yorkstraat langs terug na die Protea-terminus in Pacaltsdorp.

Die oggendritte vertrek by die Protea-terminus om 05:25, 06:18 en 07:17, draai regs in Hiberniastraat uit Yorkstraat, en regs in Cradockstraat.

Let daarop dat Roete 1C verskil van die ander Pacaltsdorp-roetes.

Roete 14 Pacaltsdorp Industrial

Neem kennis dat hierdie roete die industriële gebied kloksgewys en anti-kloksgewys bedien.

Roete 60A Syferfontein/ Rosedale – CBD

Hierdie roete sal voortaan meer ritte na Rosedale en vir mense wat by die Olympic-bushalte wag, bied. Sien tydrooster.

Roete 24 CBD – Loerie Park – Garden Route Mall

Die drie midibusse op hierdie roete wat soggens uit die middedorp vertrek, sal nou 5 minute vroeër vertrek om 05:50; 06:50 en 07:50.

Passasiers wat hulp benodig met ritbeplanning is welkom om die GO GEORGE-inbelsentrum te skakel op 0800 044 044, daagliks van 05:00 tot 21:30.

Latest News