GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

MAAND VIR BEWUSMAKING VAN GESTREMDES – GO GEORGE fokus op houdingsverandering onder busgebruikers

A trainer talking to staff members in a covered open-air area.
Colette Fransolet, spesialis in universele toeganklikheid, lei 'n groep GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes deur 'n interaktiewe opleidingsessie rakende ondersteuning van passasiers met verskillende gestremdhede.

Aangesien November bewustheidsmaand vir die regte van persone met gestremdhede is, het GO GEORGE weer eens met sleutelbelanghebbendes saamgewerk om bewustheid te verhoog en groter doeltreffendheid vir ‘n inklusiewe openbare vervoerdiens te bewerkstellig. Die fokus is op die kenmerke van GO GEORGE wat dit vir almal toeganklik maak en die gemeenskap bemagtig om toegang tot werk-, ekonomiese, maatskaplike en opvoedkundige geleenthede te verkry. 

Persone met gestremdhede sluit in diegene met fisiese, psigososiale, intellektuele, neurologiese en/of sensoriese gestremdhede en wat as gevolg van verskeie houdings-, kommunikasie-, fisiese of inligtingstruikelblokke verhinder word om ten volle en effektief en op gelyke basis in die samelewing deel te neem.               

Houdingsverandering

Volgens Morné Lakay, waarnemende GO GEORGE-bestuurder, het die busdiens ten doel om frontliniepersoneel soos inbelsentrumagente, inligtings- en passasiersdiensbeamptes te bemagtig met vaardighede om persone met gestremdhede te ondersteun.  

“Ons wil ook help met die proses van houdingsverandering onder passasiers. Mense se bedoelings kan suiwer wees, maar hulle weet dalk nie hoe om ‘n persoon met ‘n gestremdheid te benader wanneer hulle hulp aanbied nie. Ons moet in gedagte hou dat nie alle gestremdhede sigbaar is wanneer ons met mense in die openbaar omgaan nie en dat baie mense verskillende maniere van interaksie benodig. Mense kan na ‘rolstoelgebonde’ mense verwys, terwyl die korrekte terminologie rolstoelgebruikers is – dit is die soort ingesteldheidsverandering wat ons wil help bewerkstellig. Sodra ons sien hoe passasiers vrywillig van ‘n prioriteitsitplek in die bus opstaan om dit aan ‘n persoon met spesiale behoeftes te bied, sal ons weet dat ons ons doelwit bereik het,” het Lakay gesê.

Die prioriteitsitplekke met rooi rugleunings wat vir passasiers met gestremdhede en ander spesiale behoeftes bedoel is, is duidelik onderskeibaar op die laer vloer van die groter busse sowel as op die minibus, en bied meer beenruimte.

Bewusmakingsaktiwiteite

‘n Sensitiseringswerkswinkel met GO GEORGE-frontliniepersoneel word jaarliks aangebied om passsiersdiensbeamptes en inbelsentrumagente te bemagtig om persone met gestremdhede beter te verstaan en te ondersteun. Veral vir nuwe personeel is dit ‘n leersame ervaring en dra dit insig oor wat hulle gretig is om te deel en toe te pas.

GO GEORGE-personeel geniet altyd hul besoeke aan die Up with Down’s-sentrum vir kinders en volwassenes met Down-sindroom en ander spesiale behoeftes. In aansluiting by Up with Down’s se huidige tema van veiligheid gedurende die vakansie het die personeel ‘n opvoedkundige busrit gereël om jong volwassenes op die outismespektrum te bemagtig om die busdiens onafhanklik te gebruik 

onafhanklik te gebruik en aan te sluit by die skool se huidige tema van veiligheid gedurende die vakansie. Die jonger leerders het hul eie plesierrit onderneem.

Enigiemand met ‘n gestremdheid wat onseker voel oor die gebruik van die GO GEORGE-busdiens, is welkom om die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 te skakel om persoonlike leiding en hulp van passasiersdiensbeamptes aan te vra.

In aansluiting by Up with Down’s se huidige tema van veiligheid gedurende die vakansie, is ‘n opvoedkundige busrit gereël om jong volwassenes op die outismespektrum te bemagtig om die busdiens onafhanklik te gebruik.
Abby Craft (7) is die jongste leerder by Up With Down’s. Sy vind Anna Lavin se sagte skouer “net reg” vir ’n drukkie.
Theo Arries van Conville gebruik ‘n rolstoel en hoewel hy kan hoor, kommunikeer hy deur gebaretaal. Theo gebruik daagliks die busdiens, klim op sy eie oor van die gemeenskapsbus na die hoofroete na die middedorp en vind die diens baie gerieflik.
Die prioriteitsitplekke met rooi rugleunings wat vir passasiers met gestremdhede en ander spesiale behoeftes bedoel is, is duidelik onderskeibaar op die laer vloer van die groter busse sowel as op die minibus, en bied meer beenruimte.

Latest News

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN
Do not extend your legs or personal belongings into the aisle - this can cause someone to trip and fall.
Do not extend your legs or personal belongings into the aisle - this can cause someone to trip and fall.
@george_mun

Don’t wait until there are no trips left on your GO GEORGE Smart Card. You can top up at any of the GO GEORGE Smart Card kiosks, at a mobile kiosk parked near you, or at more than 100 top-up vendors all over town.
@george_mun

Load More