News

GO GEORGE keeping the Covid-safety message alive

With an essential service such as the GO GEORGE bus service officially classified as a high-risk area for the spread…

Wees vanjaar veilig op die bus skool toe

Met die nuwe akademiese jaar wat volgende week afskop, begin ouers se uitdaging met dol vervoerskedules om hul kinders by…

Be safe on the bus to school this year

With the new academic year starting next week, parents’ transport schedules will be taking on the regular frenzy of dropping-off…

Drie in hegtenis geneem vir beskadiging van GO GEORGE-busse

Skade aan munisipale eiendom is ernstig; dit is ‘n kriminele oortreding en sal lei tot ‘n kriminele rekord. Drie mans…

Three arrested for damaging GO GEORGE buses

Damage to municipal property is serious; it is a criminal offence and will lead to a criminal record. Three men…

GO GEORGE moedig veilige gedrag aan gedurende vakansieseisoen

Met die vakansieseisoen wat weer vakansiegangers van regoor die land na die Tuinroete lok, het GO GEORGE met ‘n pad-…

GO GEORGE encourages safe behaviour during holiday season

With the holiday season once again luring holidaymakers from all over the country to the Garden Route, GO GEORGE has…

GO GEORGE-ure en -skedules gedurende vakansieseisoen

Alle GO GEORGE-dienste sal regdeur die vakansie voortgaan, met spesiale voorsiening vir kliënte en werknemers by die Garden Route Mall…

GO GEORGE schedules and hours during holiday season

All GO GEORGE services will continue throughout the holidays, with special provision for shoppers and employees at the Garden Route…

Georgie sorg vir vreugde by APD-viering

Die Maand vir die Bewusmaking van die Regte van Mense met Gestremdhede 2020 het verlede Donderdag – Nasionale Bewusmakingsdag Vir…