News

GO GEORGE has become integral part of the George landscape

National Transport Month Transporting 16 070 passengers per weekday, the GO GEORGE bus service has become part of the daily routine…

GO GEORGE gereed om uit te rol na Thembalethu

Die uitvoerende burgemeester van George, raadsheer Leon van Wyk, het aangekondig dat die volgende stel roetes van die GO GEORGE-busdiens…

GO GEORGE ready to roll out to Thembalethu

George Executive Mayor, Alderman Leon van Wyk, announced that the next set of routes of the GO GEORGE bus service…

Hoërskool Pacaltsdorp-leerder wen GO GEORGE rap-kompetisie

Olwethu Sayidini, ’n leerder van Hoërskool Pacaltsdorp, is onder luide en vreugdevolle applous aangekondig as die algehele wenner van die…

Pacs High learner wins GO GEORGE rap competition

To loud and joyful applause, Pacaltsdorp High School learner Olwethu Sayidini was announced as the overall winner of the GO…

Busse herlei tydens padopgraderings in CJ Langenhovenweg

Beplande konstruksieaktiwiteite in CJ Langenhovenweg gedurende Augustus en September 2022 sal ‘n invloed op GO GEORGE-dienste hê. Hospitaalpersoneel en besoekers…

Buses rerouted during road upgrades in CJ Langenhoven Road

Planned construction activities on CJ Langenhoven Road during August and September 2022 will have an impact on GO GEORGE services….

GO GEORGE-Skedule op Vrouedag

Met Nasionale Vrouedag voor die deur, is dit belangrik vir GO GEORGE-passasiers om kennis te neem dat die Saterdagskedules gevolg…

GO GEORGE Schedules on National Women’s Day

With National Women’s Day coming up on Tuesday 9 August, GO GEORGE passengers need to take note that the Saturday…

Konstruksiewerk in Yorkstraat sal busdiens beïnvloed

Konstruksie van twee nuwe verkeersirkels wat binnekort in Yorkstraat begin, sal padgebruikers, insluitend die GO GEORGE-busdiens, raak. Werk aan die…