News

Roete herlei weens padwerk in Makrielstraat, Parkdene

Roete 51, Parkdene Community Vanaf 24 Mei 2021 Weens padwerk in Makrielstraat vanaf 24 Mei 2021 en vir minstens die…

Rerouting due to roadworks in Makriel Street, Parkdene

Route 51, Parkdene Community Starting 24 May 2021 Due to roadworks in Makriel Street starting from 24 May 2021 and…

GO GEORGE-dramagroep pak vandalisme

Groot jaarlikse verliese as gevolg van vandalisme van sy infrastruktuur en voertuie het die GO GEORGE-busdiens genoop om ‘n veelvoudige…

GO GEORGE drama group tackles vandalism

Suffering huge losses annually due to vandalism of its infrastructure and vehicles, the GO GEORGE bus service has embarked on…

Herleiding weens padherstelwerk

ROETES 53 en 53B ROSEMOOR – CBD & ROETE 56 DENNEOORD – CBD Vanaf 10 Mei 2021, vir ongeveer 22…

Rerouting due to roadworks

ROUTES 53 and 53B ROSEMOOR – CBD & ROUTE 56 DENNEOORD – CBD Starting 10 May 2021, for approximately 22…

Gevandaliseerde busskuilings herstel teen groot koste

Herstelwerk aan gevandaliseerde GO GEORGE-busskuilings is tans oral in die dorp aan die gang nadat ‘n begrotingsvoorsiening van R1,3 miljoen…

Vandalised bus shelters repaired at huge cost

Repair work to vandalised GO GEORGE bus shelters is currently in process all over town after a budget provision of…

Geen gratis busritte wanneer herlaaipunte van lyn af is nie

Die GO GEORGE Slimkaartstelsel laat passasiers toe om hul vervoeruitgawes te bestuur en selfs nog meer te bespaar op die…

No free bus trips when top-up vendors are offline

The GO GEORGE Smart Card system allows passengers to manage their travel expenditure and save even more on the already…