News

GO GEORGE pas aan vir volgende fase van Markstraat-opgradering

Die volgende fase van padwerk in die opgradering van Markstraat in die middedorp vereis aanpassings wat die Pacaltsdorp-roetes van die…

GO GEORGE adjusting for next phase of Market Street upgrade

The next phase of roadworks in the upgrading of Market Street in the city centre is requiring adjustments that will…

GO GEORGE toets nuwe vullisblikke

Verbygangers mag verbaas wees oor die oënskynlike oormaat vullisblikke by sommige bushaltes in die dorp, met geen vullisdromme by die…

GO GEORGE putting dustbins on trial

Passers-by might be puzzled by the apparent overkill of three dustbins at some bus stops in town, and none at…

Maak gereed om veilig bus te ry skool toe

Met die nuwe akademiese jaar wat volgende week afskop, begin ouers se uitdaging met dol vervoerskedules om hul kinders by…

Get ready to use the bus to school this year

With the new academic year starting next week, parents’ transport schedules will be taking on the regular frenzy of dropping…

GO GEORGE-ure en -skedules gedurende vakansieseisoen

Alle GO GEORGE-dienste sal regdeur die vakansie voortgaan, met spesiale voorsiening vir kliënte en werknemers by die Garden Route Mall…

GO GEORGE schedules and hours during holiday season

All GO GEORGE services will continue throughout the holidays, with special provision for shoppers and employees at the Garden Route…

GO GEORGE herdenk 7 jaar van hoë-tegnologie diens aan die George-gemeenskap

Sewe jaar gelede het die eerste geskeduleerde busse van George se eie openbare busdiens op 8 Desember 2014 om 05:00…

GO GEORGE commemorates 7 years of high-tech service to the George community

Seven years ago, the first scheduled buses of George’s own public bus service departed from the York Street depot at…