News

Legacy-kinders wag Georgie met groot opgewondenheid in

Dit het ‘n instelling by die Legacy-sentrum in Denneoord geword dat die GO GEORGE-gelukbringer, Georgie, sal gaan kuier gedurende November,…

Legacy kids awaiting Georgie’s visit with great excitement

It has become an institution at Legacy Centre in Denneoord that the GO GEORGE mascot Georgie will pay a visit…

BEWUSMAKINGSMAAND VIR DIE REGTE VAN PERSONE MET GESTREMDHEDE: Wat is universele toegang?

“Universele toegang” (Universal Access of UA) is ‘n bekende term in die sfeer van gestremdheid en beslis ‘n gonswoord in…

DISABILITY RIGHTS AWARENESS MONTH: What is universal access?

“Universal access” (UA) is a familiar term in the sphere of disability and certainly a buzz word in the public…

BEWUSMAKINGSMAAND VIR DIE REGTE VAN PERSONE MET GESTREMDHEDE: GO GEORGE vestig die aandag op die regte van persone met gestremdhede

Novembermaand word gewy aan die skep van bewustheid van die regte van mense met gestremdhede. Die GO GEORGE-busdiens skakel jaarliks…

DISABILITY RIGHTS AWARENESS MONTH: GO GEORGE draws attention to disability rights

The month of November is dedicated to creating awareness of disability rights. The GO GEORGE bus service annually joins Government’s…

NASIONALE VERVOERMAAND – GO GEORGE statistiek: ‘n verhaal van deurlopende diens wat deur pandemie navigeer

Die GO GEORGE-busdiens het passasiers oor die afgelope munisipale boekjaar oor ‘n afstand van 4,3 miljoen kilometer vervoer. Oor dieselfde…

NATIONAL TRANSPORT MONTH – GO GEORGE statistics: a story of continuous service navigating through pandemic

The GO GEORGE bus service has transported passengers over a distance of 4,3 million kilometres over the past municipal financial…

GO GEORGE-navorsingstudie om ekonomiese impak van busdiens te meet

‘n Onafhanklike studie onder die gesamentlike vaandel van die Wes-Kaapse departement van vervoer en openbare werke en die George-munisipaliteit sal…

GO GEORGE survey to measure economic impact of bus service

An independent study under the joint auspices of the Western Cape Government Department of Transport and Public Works and the…