News

GO GEORGE is an asset during emergency situations

The scheduled routine of driving a bus on a familiar route according to a fixed roster was instantly disrupted for…

It’s time to top up with trips!

The GO GEORGE Smart Card is replacing paper bus tickets from 15 November 2018. A huge percentage of regular bus…

GO GEORGE: Passasiers aan boord met nuwe Slimkaart

’n Aansporing om die nuwe GO GEORGE Slimkaart so gou moontlik te koop het sekerlik bygedra, maar die publiek se…

GO GEORGE passengers on board for new Smart Card

An incentive to buy the new GO GEORGE Smart Card as soon as possible has certainly contributed, but the public's…

Busse ingerig vir oorskakeling na Slimkaart

Met die eerste week van GO GEORGE Slimkaart-verkope wat baie goed verloop het en die verspreiding van kaarte dus goed…

Buses prepared for change-over to Smart Card

With the first week of GO GEORGE Smart Card sales going very well and card distribution well on its way,…

Where and how to buy your card

The GO GEORGE Smart Card is replacing paper bus tickets from 15 November 2018. Buying your Smart Card well ahead…

Vertragings en roeteverandering weens N2-sluiting

Die N2 sal op Donderdag 18 Oktober 2018 gesluit wees tussen die Pacaltsdorp- en Garden Route Mall-afritte. Dit is ter…

Delays and rerouting due to N2 closure

On Thursday, 18 October 2018 the N2 will be closed between the Pacaltsdorp interchange and the interchange at the Garden…

Get your Smart Card now and travel for free!

Early birds will be rewarded for buying their Smart Cards as soon as possible with free travel on GO GEORGE…