News

Disability Rights Awareness Month: GO GEORGE Champions upskilled with sign language phrases

Persons who are hard of hearing will turn their head with the ear that hears better towards you and will…

Up With Down’s skop hoog saam met Georgie

Die GO GEORGE-kommunikasiespan het besoek afgelê by die Up with Down’s-sentrum vir leerders en volwassenes met spesiale behoeftes in Blanco…

Up With Down’s kicking high with Georgie

The GO GEORGE communications team paid a visit to the Up with Down’s Centre for learners and adults with special…

Georgie verras kinders by Legacy Centre

Oktober was Nasionale Vervoermaand sowel as die Maand vir Bewusmaking van Geestesgesondheid, en met November wat die Maand vir die…

Georgie surprises kids at Legacy Centre

October was National Transport Month as well as the Month of Mental Health Awareness, and with November being Disability Rights…

GO GEORGE sluit Vervoermaand-program by Bethesda af

GO GEORGE se geteikende bewusmakingsprogram oor openbare vervoersake fokus jaarliks op beide passasiers en die publiek gedurende Openbare Vervoermaand in…

GO GEORGE concludes Transport Month programme at Bethesda

GO GEORGE’s targeted awareness programme on public transport matters annually focuses on both passengers and the public during Public Transport…

GO GEORGE doen ‘n beroep op passasiers om versigtig te bly

Met ‘n 196%-toename in Covid-19-gevalle in die Tuinroete die afgelope weke, doen GO GEORGE ‘n dringende beroep op buspassasiers om…

GO GEORGE appeals to passengers to stay cautious

With a 196% increase in Covid-19 cases in the Garden Route in recent weeks, GO GEORGE is making an urgent…

GO GEORGE-passasiers se mening gevra gedurende Vervoermaand

‘n Onafhanklike GO GEORGE-gebruikersopname om die sosio-ekonomiese en befondsingsimpak van die openbare vervoerstelsel te meet, sal van 19 Oktober tot…