News

GO GEORGE calls on community to help fight vandalism

The alarming increase in incidents of vandalism of GO GEORGE infrastructure and buses has reached a point where service delivery…

GO GEORGE-skedules op komende Vakansiedae

Met verskeie openbare vakansiedae voor die deur, vestig GO GEORGE passasiers se aandag op die skedules wat op hierdie dae…

GO GEORGE schedules on upcoming Public Holidays

With several public holidays coming up, GO GEORGE calls on passengers to take note of the schedules that will be…

Skole verwelkom Georgie terug

Ná twee jaar van beperkte kontak met leerders, maak skole in George stadig hul deure oop vir noukeurig beplande besoeke…

Schools welcoming Georgie back

After two years of restricted contact with learners, schools in George are slowly opening their doors to carefully planned visits…

GO GEORGE verkry insig van passasiers met gestremdhede

‘n Onlangse busrit na die Garden Route Mall was soos verwag kon word ‘n aangename uitstappie vir die jong volwassenes…

GO GEORGE gaining insights from passengers with disabilities

A recent bus trip to the Garden Route Mall was as could be expected an enjoyable outing for the young…

GO GEORGE Slimkaartdienste tydelik beskikbaar by munisipale kassieretoonbanke

Die GO GEORGE Slimkaartkiosk langs die Burgersentrum in Yorkstraat is einde Februarie gesluit omdat die gebou van eienaar verwissel het…

GO GEORGE Smart Card top-ups temporarily available at municipal cashier counters

The GO GEORGE Smart Card kiosk next to the Civic Centre in York Street was closed at the end of…

GO GEORGE pas aan vir volgende fase van Markstraat-opgradering

Die volgende fase van padwerk in die opgradering van Markstraat in die middedorp vereis aanpassings wat die Pacaltsdorp-roetes van die…