News

Vroulike busdrywers sê dis nie vir sissies nie

Hulle is ma’s en vroue, versorgende dogters van bejaarde ouers, aktiewe lede van hul gemeenskap. Maar die 23 professionele, vroulike…

Female bus drivers say it’s not for ‘sissies’

They are mothers and wives, caring daughters to ageing parents, active members of their communities. Still, the 23 professional, female…

Detailed complaints help to refine and improve service

GO GEORGE aims to provide a scheduled, accessible, reliable, safe and affordable public bus service for the community of George….

GO GEORGE betree industriële teater

Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes (“champions”) weet dat hulle ondersteuning en hulp aan die passasiers waardeer word, maar om juigende applous te…

GO GEORGE explores industrial theatre

The GO GEORGE communication champions know that their support is appreciated by the passengers, but to get cheering applause for…

Dis hoekom jy die regte bedrag moet reghou

Die GO GEORGE-span vra voortdurend in die koerant, oor die radio en op Facebook dat passasiers asseblief die regte bedrag…

Denneoord-busroete keer terug na normaal

Ná uitgebreide padopgraderings in Caledonstraat is werk uiteindelik voltooi en die normale GO GEORGE-busroete 56 tussen die middestad en Denneoord…

Denneoord bus route returns to normal

After extensive road upgrades in Caledon Street, work has finally been completed and the normal GO GEORGE bus route 56…

Plan your trip to enjoy full benefits of a scheduled bus service

GO GEORGE is a scheduled bus service that runs on fixed routes at fixed times, making it a convenient and…

We might have found it – phone us!

From beach toys to a tin of baby formula to cellphones, ID documents, backpacks and a box full of SIM…