News

GO GEORGE ondersteun passasiers tydens operasionele veranderinge

GO GEORGE het onlangs veranderinge aan die roete van Pacaltsdorp na die industriële gebied (Roete 14) geïmplementeer en terselfdertyd ook…

GO GEORGE supports passengers during operational changes

GO GEORGE has recently implemented changes to the route from Pacaltsdorp to the industrial area (Route 14), at the same…

Buses stop in-lane for a reason

The GO GEORGE system has been designed with bus stops in the traffic lane from where buses can safely ease…

GO GEORGE is the safe and affordable choice for school children

Most school children who use the bus service to school need to transfer at least once on their route. This…

Tydelike roeteveranderings tydens Madiba-wedloop

Die George-gemeenskap begin reeds Saterdag, 13 Julie 2019, om Nelson Mandela se verjaarsdag te vier met ‘n spesiale Madiba-padwedloop van…

Temporary route changes during Madiba Run

The George community starts celebrating Nelson Mandela’s birthday with the Madiba Run from 08:00 – 12:00 on Saturday, 13 July….

We should all help to stop VANDALISM

Vandalism: wilful or malicious destruction or defacement of public or private property This is one dictionary’s definition of the crime…

GO GEORGE-model deur ander munisipaliteite bestudeer

’n Afvaardiging van die Msunduzi-munisipaliteit uit Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal het onlangs ’n tweede besoek aan GO GEORGE gebring. Dié munisipaliteit…

GO GEORGE model studied by other municipalities

A delegation from the Msunduzi Municipality from Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal recently paid a second study visit to GO GEORGE. Three…

Explore GO GEORGE by bus during the winter holidays

The Garden Route is a very popular holiday destination – both for visitors from all over the country as well…