GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

GO GEORGE-personeel gesensitiseer om die wêreld van persone met gestremdhede te verstaan

Glen Fortuin, gemeenskapsontwikkelingswerker by die George-vereniging vir persone met gestremdhede (APD), verduidelik hoe belangrik dit is om ook sensitief te wees teenoor mense met onsigbare gestremdhede.

“Kennis lei nie tot verandering nie, maar begrip wel.”

Hierdie stelling was die vertrekpunt tydens ‘n reeks sensitiseringswerkswinkels met GO GEORGE-frontliniepersoneel wat deur Glen Fortuin, gemeenskapsontwikkelingswerker by die George Vereniging vir Persone met Gestremdhede (George APD), aangebied is.

Met November wat die bewusmakingsmaand vir persone met gestremdhede is, werk GO GEORGE weereens saam met belanghebbendes in dié sektor om bewustheid te verhoog en groter doeltreffendheid vir ‘n inklusiewe diens te bereik. Die fokus is op die eienskappe van GO GEORGE wat dit vir almal toeganklik maak en om die gemeenskap te bemagtig om toegang tot werk-, ekonomiese en opvoedkundige geleenthede te verkry.

Persone met gestremdhede sluit in diegene wat fisiese, psigososiale, intellektuele, neurologiese en/of sensoriese gestremdhede het en wat as gevolg van verskeie houdings-, kommunikasie-, fisiese of inligtingshindernisse verhoed word om ten volle en effektief, op gelyke basis met ander in die samelewing deel te neem.

Volgens Morné Lakay, waarnemende GO GEORGE-bestuurder, het die busdiens ten doel om frontliniepersoneel soos inbelsentrumagente, inligtingsbeamptes en passasiersdiensbeamptes te bemagtig met vaardighede om persone met gestremdhede te ondersteun. “Ons wil help met die proses van houdingsverandering onder passasiers. Mense se bedoelings kan suiwer wees, maar hulle weet dalk nie hoe om ‘n persoon met ‘n gestremdheid te benader wanneer hulle hulp aanbied nie. Ons moet in gedagte hou dat nie alle gestremdhede sigbaar is wanneer ons met mense in die openbaar omgaan nie, en dat mense verskillende maniere van interaksie benodig. Iemand kan na ‘rolstoelgebonde’ mense verwys terwyl die korrekte terminologie rolstoelgebruikers is – Glen het ons met reg geleer dat ‘n rolstoel ‘n vervoermiddel is en nie ‘n tronk nie,” het hy gesê.

‘n Paar wenke van Glen:

  • Praat altyd met die persoon met die gestremdheid en nie die persoon wat hulle vergesel nie.
  • Moenie ‘n rolstoel sonder die gebruiker se toestemming stoot nie.
  • Wanneer jy met ‘n rolstoelgebruiker praat, sit op ‘n stoel sodat jy op hul oogvlak sit.
  • Mense wat kieries of krukke gebruik, het hul arms nodig om hulself te balanseer, so moenie hulle ooit aan die arm gryp nie.
  • Wees gereed om hulp aan persone met beperkte hand-, pols- of armfunksie te bied.
  • As die persoon nie jou hand kan skud nie, is dit aanvaarbaar om vuis te stamp of jou hand op hul arm of skouer te sit.
  • Vir mense met gehoorverlies, praat een op ‘n slag; moenie jou mond bedek nie; praat met jou gesig na hulle gedraai.

Enigiemand met ‘n gestremdheid wat onseker voel oor die gebruik van die GO GEORGE-busdiens is welkom om die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 te skakel om persoonlike leiding en hulp deur passasiersondersteuningspersoneel te versoek.

Latest News

• Distance travelled since inception: 38 246 603 km
• Bus trips operated since inception: 2 473 683
• Current route network: 33 routes - 142 km
• Passenger trips since inception: 34 798 088
• Average passenger trips per month over the last year: 448 639
@george_mun

Today we celebrate International Day for Older Persons
Let us protect and respect our elderly for the important contribution they have made to our society!
@george_mun

Load More