News

GO GEORGE betree industriële teater

Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes (“champions”) weet dat hulle ondersteuning en hulp aan die passasiers waardeer word, maar om juigende applous te…

GO GEORGE explores industrial theatre

The GO GEORGE communication champions know that their support is appreciated by the passengers, but to get cheering applause for…

Dis hoekom jy die regte bedrag moet reghou

Die GO GEORGE-span vra voortdurend in die koerant, oor die radio en op Facebook dat passasiers asseblief die regte bedrag…

Denneoord-busroete keer terug na normaal

Ná uitgebreide padopgraderings in Caledonstraat is werk uiteindelik voltooi en die normale GO GEORGE-busroete 56 tussen die middestad en Denneoord…

Denneoord bus route returns to normal

After extensive road upgrades in Caledon Street, work has finally been completed and the normal GO GEORGE bus route 56…

Plan your trip to enjoy full benefits of a scheduled bus service

GO GEORGE is a scheduled bus service that runs on fixed routes at fixed times, making it a convenient and…

We might have found it – phone us!

From beach toys to a tin of baby formula to cellphones, ID documents, backpacks and a box full of SIM…

GO GEORGE ondersteun passasiers tydens operasionele veranderinge

GO GEORGE het onlangs veranderinge aan die roete van Pacaltsdorp na die industriële gebied (Roete 14) geïmplementeer en terselfdertyd ook…

GO GEORGE supports passengers during operational changes

GO GEORGE has recently implemented changes to the route from Pacaltsdorp to the industrial area (Route 14), at the same…

Buses stop in-lane for a reason

The GO GEORGE system has been designed with bus stops in the traffic lane from where buses can safely ease…