News

Maak gereed om veilig bus te ry skool toe

Met die nuwe akademiese jaar wat volgende week afskop, begin ouers se uitdaging met dol vervoerskedules om hul kinders by…

Get ready to use the bus to school this year

With the new academic year starting next week, parents’ transport schedules will be taking on the regular frenzy of dropping…

Voorbereidings vir busdiens na Thembalethu oral in die dorp sigbaar

Plakkate by bushaltes in die dorp wat Thembalethu-passasiers verwelkom; bushaltes en operasionele fasiliteite binne Thembalethu wat voltooiing nader; passasiersdiensbeamptes in…

Jongste nuus oor Thembalethu-uitrol: roetes binnekort geaktiveer

Voorbereidings vir die GO GEORGE-busdiens om na Thembalethu uit te rol, is goed op dreef, maar die aktivering van dienste…

Thembalethu roll-out update: activation of routes coming soon

Preparations for the GO GEORGE bus service to roll out to Thembalethu are well under way but activation of services…

GO GEORGE-skedules en -ure gedurende vakansieseisoen

Alle GO GEORGE-dienste sal deur die vakansie voortgaan, met spesiale voorsiening vir klante en werknemers by die Garden Route Mall…

GO GEORGE schedules and hours during holiday season

All GO GEORGE services will continue throughout the holidays, with special provision for shoppers and employees at the Garden Route…

GO GEORGE-personeel gesensitiseer om die wêreld van persone met gestremdhede te verstaan

“Kennis lei nie tot verandering nie, maar begrip wel.” Hierdie stelling was die vertrekpunt tydens ‘n reeks sensitiseringswerkswinkels met GO…

GO GEORGE staff sensitised to the world of persons with disabilities

“Knowledge does not lead to change – understanding does.” This statement was the point of departure during a series of…

GO GEORGE integrale deel van die George-landskap

Nasionale Vervoermaand Die GO GEORGE-busdiens, wat 16 070 passasiers per weeksdag vervoer, het deel geword van die daaglikse roetine van…