Tydelike roeteveranderings tydens Madiba-wedloop

Die George-gemeenskap begin reeds Saterdag, 13 Julie 2019, om Nelson Mandela se verjaarsdag te vier met ‘n spesiale Madiba-padwedloop van 08:00 tot 12:00. Sekere GO GEORGE-busroetes sal gedurende hierdie tyd geraak word.

Tydelike roeteveranderings op Roete 56 (Denneoord) sal Mark- en Yorkstraat uitsny en van 07:00 tot 12:00 Cradock- en Courtenaystraat gebruik. In die rigting van die middedorp na Denneoord sal die bus noord ry in Cradockstraat, links draai in Courtenaystraat en regs in Caledonstraat. Die anti-kloksgewyse roete terug dorp vanaf Denneoord wat met Caledonstraat langs ry, sal ook hierdie gewysigde roete volg, in omgekeerde volgorde.

Vertragings mag voorkom gedurende die wedloop, en passasiers word versoek om geduldig te wees en dit vir Madiba te doen!


Previous Article

Next Article