GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

Verspreiding van bushaltes in middedorp werk beter

Passasiers by Meade halte
Hierdie passasiers wat die Meade-halte voor die NG Moederkerk in Courtenaystraat gebruik, kan nou baie naby aan die werk op- en afklim. Passasiers kan ook by hierdie halte oorklim op die Denneoord-roete.

Volgens opnames wat deur GO GEORGE onderneem is, baat passasiers en die hele busstelsel by die besluit om 17 maande gelede die busroetes in die middedorp oor ’n groter gebied te versprei. Hierdie hersiening van die roetes het gevolg op die besef dat die aanvanklike busfasiliteite in Cradockstraat nie voldoende is vir die aantal busse en passasiers wat die stelsel gebruik nie, en dat dit erger sou word met die uitrol van bykomende fases.

Voor hierdie grootskaalse roeteveranderings in November 2016 het alle hoofroetes direk na die Cradockstraat-haltes gery. Die hersiene roetes wat in ’n groot blok rondom die middedorp ry, versprei nou passasiers na ’n paar van die ou bestaande en heelwat nuwe bushaltes langs, York-, Courtenay-, Memorium- en Markstraat.

Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, is die stelselbeplanners gelukkig en verlig om kennis te neem van die positiewe resultate. “Ons was passasiers se aanvanklike weerstand teen die aangepaste roetes te wagte, gegewe ons almal se ingeboude weerstand teen verandering wanneer dit lyk of alles goed gewerk het tot nou. Tydens die uitrol van die hersiene roetes is die aanvanklike klagtes bestudeer en waar dit geregverdig was, is aanpassings gemaak om die kwessies reg te stel. Waar ’n klagte suiwer gebaseer was op weerstand teen verandering, is die stelsel genoegsame tyd gegee om te vestig, en alle rolspelers geleentheid te gee om aan te pas. Die voordeel van gedesentraliseerde haltes in terme van die geleentheid om baie nader aan die werk of skool op- en af te klim, het gou duidelik geword.

“Dit het intensiewe opnames van gebruikerspatrone, verkeersontledings en selfs mikro-nabootsing van die plan gekos om met hierdie oplossing vorendag te kom, in teenstelling met die aanklag van sommiges dat dit ’n oningeligte en onbedagsame besluit was. Ons was op soek na oplossings wat positief sou bydra tot die George-munisipaliteit se vernuwings- en ontwikkelingsdoelstellings vir die sakekern, terwyl ons die nodigheid uitskakel om ’n groter sentrale fasiliteit elders te moet bou – teen groot koste, en wat te lank sou neem terwyl ons die res van die stelsel moet uitrol,” sê Robb.

Bepalende faktore

’n Wye spektrum van faktore is oorweeg toe die stelselbeplanners aan die werk spring met die middedorp-roetes. Dit het onder andere ingesluit:

  • Beduidende sones van werkverskaffing
  • Stapbare afstande – die afstande wat passasiers voorheen moes stap na ’n sentrale terminus is beduidend verkort deur bushaltes oor die middedorp te versprei
  • Ekonomiese hernuwing deur voetgangeraktiwiteit en bushaltes te versprei op strategiese roetes waar kommersiële ontwikkeling reeds gefokus is, of waar daar potensiaal is vir kommersiële aktiwiteit om in die toekoms gehuisves te word
  • Doeltreffendheid en gerief van passasiers – bushaltes naby aan werk, winkels en openbare dienste
  • Verhoogde veiligheid – fokus op spesifieke en beperkte roetes maak dit moontlik om passiewe bewaking in strate wat noodsaaklike vervoerdienste bied, te verhoog.

Oorsig ná implementering

’n Reeks sypaadjie-opnames is ’n jaar ná implementering tydens oggend- en namiddagspitstye uitgevoer om die verspreiding van passasiers by bushaltes op die hersiene middedorp-roetes te meet. Inligting wat by elke bushalte aangeteken is, het o.a. die volgende ingesluit: aankomstyd van die bus, aantal passasiers wat afklim, aantal passasiers wat opklim, die bus se vertrektyd, en die aantal passasiers wat agtergebly het by die halte nadat die bus vertrek het.

Robb sê die resultate en ontleding toon ’n duidelike vraag na die desentralisering van passasiers se toegang tot die GO GEORGE-busdiens. “Statistiek vertel altyd ’n storie. En in hierdie geval ondersteun die kommentaar van passasiers wat die hersiene roetes baie geriefliker vind, hierdie resultate.”

Latest News

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN
Do not extend your legs or personal belongings into the aisle - this can cause someone to trip and fall.
Do not extend your legs or personal belongings into the aisle - this can cause someone to trip and fall.
@george_mun

Don’t wait until there are no trips left on your GO GEORGE Smart Card. You can top up at any of the GO GEORGE Smart Card kiosks, at a mobile kiosk parked near you, or at more than 100 top-up vendors all over town.
@george_mun

Load More