Customer care hotline 0800 044 044 05:00 - 20:00, 7 days a week

GO GEORGE logo

George-vervoerkern: Wie stop waar?

14
Dec '16

Ná omtrent vyf jaar van beplanning en beraadslaging oor die ontwerp en aanwending van die fasiliteit as ‘n sentrale punt in die openbare vervoernetwerk, is die George-vervoerkern (in die omgang bekend as die “Hub”) op 8 Desember 2016 geopen. Aangesien twee van die Thembalethu-roetes aangewys is om by die Hub te stop, blyk die publiek onseker te wees oor die tussentydse aanwending van dié twee bushaltes.

“Die beplande uitrol na Thembalethu op 11 Desember 2016 is vier werksdae voor die opening van die Hub, waar beplanning die Thembalethu-diens ingesluit het, uitgestel,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Maar natuurlik wil ons die hele fasiliteit waarna ons so lank uitgesien het, gebruik. Daarom het ons besluit om twee oorklimroetes tydelik by die Thembalethu-haltes in te skuif, want ons wil nie enige van ons hoofroetes nou skuif, net om hulle weer later uit te skuif wanneer ons verdere fases van die diens uitrol nie. Dit is net te veel van ‘n ontwrigting vir so ‘n groot aantal passasiers.”

Die roetes wat aangewys is om rondom die Hub te stop, is City Loop (Roete 13), Denneoord (Roete 56), die Industrial Loop (Roete 9), Loeriepark (Roete 24) en slegs twee van die Thembalethu-roetes. Roetes 13R (City Loop anti-kloksgewys) en 7 (CBD – Garden Route Mall) sal die bushaltes wat vir Thembalethu beplan is, gebruik totdat daar meer duidelikheid oor toekomstige uitroldatums is. Die busse sal op Sondag 18 Desember 2016 begin om rondom die Hub te parkeer. Die Pacaltsdorp-roetes stop net om die draai in Markstraat, terwyl die Rosemoor- en Blanco-busse daar naby in Cradockstraat stop.

Volgens Robb was dit nooit die bedoeling dat alle roetes in die stelsel rondom die Hub sou parkeer, soos wat sommiges blykbaar verwag nie. “Daar is slegs ses stopplekke rondom die Hub, en besluite oor watter roetes waar sal stop, is gebaseer op verwagte passasiersgetalle op die onderskeie roetes, tydroosters en oorklimskakeling, met die onlangse instelling van die wyer middedorproetes vir sekere roetes, deel van die oorkoepelende plan. ‘n Groter tipe skuiling as dié wat reeds elders op die roetes opgerig is, is deel van die beplanning vir die ander roetes se bushaltes in die omgewing van die Hub, sodat alle passasiers skuiling teen die son, reën en wind kan geniet terwyl hulle wag,” sê hy.

Robb moedig alle passasiers aan om gebruik te maak van die Hub se fasiliteite soos die kaartjieskantoor, toilette en onderdak sitplekke wanneer hulle tyd moet verwyl in die middedorp terwyl hulle wag vir die aankoms van hul busse. “Met die res van die roetes wat almal tussen 50m en 100 m van die Hub af stop, is die fasiliteite soveel vir hulle om te geniet as vir dié wie se busse reg langs die Hub stop,” sê hy.

Latest news

Travel info

Plan your trip