Customer care hotline 0800 044 044 05:00 - 20:00, 7 days a week

GO GEORGE logo

Pacaltsdorp-roeteveranderings verder verfyn

29
Nov '16

In opvolg van die onlangse Pacaltsdorp- en Rosemoor-roeteverfynings, het GO GEORGE hierdie week ‘n paar hersienings en byvoegings, gegrond op terugvoer van passasiers, aangekondig.

Rosemoor

Vanaf Maandag 28 November 2016 ry al drie die Rosemoor-roetes – 53, sowel as die twee nuwe roetes, 53A en 53B –nou met dieselfde roete in dorp toe, en stop by dieselfde, oorspronklike Rosemoor-bushalte in Cradockstraat. Dit beteken al die Rosemoor-busse ry met Courtenaystraat langs, draai links in Yorkstraat by die sirkel, links in Markstraat en weer links in Cradockstraat. Die nuwe en korter roetes 53A (slegs weeksdae) en 53B (slegs Saterdae) draai dus nie meer in Memoriamstraat af om by die Mispel A-bushalte in Markstraat te stop nie.

Passasiers sal bly wees om kennis te neem dat die rit wat om 05:00 by die Garden Route Mall vertrek, van Maandae tot Saterdae, en deur Rosemoor ry op Roete 53, weer heringestel word op Sondag, 4 Desember 2016.

Loeriepark

Roete 24 Loeriepark word nog altyd deur minibusse gediens, maar drie midibusritte gedurende oggendspitstyd op weeksdae is nou by hierdie roete gevoeg. Hulle vertrek om 06:20, 07:15 en 08:10 vanaf die Cradock B-bushalte in Markstraat en ry deur die woongebied soos die minibusse, en daarna Garden Route Mall toe waar hulle oorskakel na Roete 53A.

Pacaltsdorp

Etlike welkome veranderings aan die Pacaltsdorp-roetes tree op Sondag 4 Desember 2016 in werking.

  • ‘n Nuwe Roete 1C Protea – CBD wat gedurende die oggendspitstyd drie direkte ritte dorp toe sal doen, is bygevoeg. Die bus sal by die Protea-terminus vertrek en via Missionstraat na Beachweg ry, en nie deur New Dawn Park soos Roete 1A nie. Hierdie ritte sal om 05:25, 06:20 en 07:15 vertrek en behoort ‘n oplossing te bied vir busse wat vol is teen die tyd dat hulle Beachweg bereik, waar passasiers wag om oor te klim.
  • ‘n Vroegoggendrit om 05:30, van Maandae tot Saterdae, is bygevoeg op Roete 60 Rosedale.
  • Diegene wat laat werk, sal bly wees om te hoor dat ‘n ekstra laataandrit bygevoeg is op die New Dawn Park-, Harmony Park- en Rosedale-roetes. Roetes 1A (New Dawn Park), 1B (Harmony Park) en 60 (Rosedale) vertrek tussen 21:20 en 21:30 vanaf die Mispel A-bushaltes in Markstraat. Passasiers wat tot 21:00 werk, kan dus ook ‘n bus haal in York- en Courtenaystrate, voordat hulle by Mispel A stop. Die Pacaltsdorp-gemeenskapsroete se skedule sal ook aangepas word om aan te sluit by hierdie ritte sodat passasiers kan oorklim om na Syferfontein en Delvillepark te ry.
  • Die nuwe oggendroete met ‘n midibus wat slegs om 06:30 vanaf die Batallion-bushalte naby Syferfontein vertrek, ry nie meer deur Delvillepark nie, maar reguit Beachweg toe met Olympicrylaan langs. Hierdie rit ry slegs op weeksdae. Dié verandering is gemaak om die hoë aanvraag in Olympicrylaan en by die Olympic-bushalte in Beachweg te diens.
  • Die nuwe blitsroete 1A Express het aanvanklik net by die Flamink- en Sierrissie-bushaltes in New Dawn Park gestop voordat dit verder ry na die Beach A-bushalte en dan dorp toe. Hierdie bus stop nou vir ‘n toetsperiode ook by die Valk-halte om passasiers op te laai, en sal permanent so ry indien gebruik dit regverdig.

Vir meer inligting of hulp met ritbeplanning, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044.

Latest news

Travel info

Plan your trip