GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

Busroetes rondom middedorp uitgebrei

Korter loopafstande na bestemming

GO GEORGE het ‘n reeks roeteverfynings wat nie net passasiers nie, maar sakeondernemings in en rondom die middedorp ook sal baat, aangekondig. Hierdie roeteverfynings wat op Sondag, 6 November geïmplementeer word, skakel in by die George-munisipaliteit se oorhoofse planne vir opgradering van die middedorp, en sal ook die weg baan vir die oorblywende roetes van die busdiens wat nog uitgerol moet word.

Tot nou was die vervoerkern (transport hub) in Cradockstraat die hoof-vertrek- en bestemmingspunt in die middedorp, met al die hoofroetes wat daarheen gery het. Wanneer die oorblywende roetes van die stelsel egter in werking gestel word, sal die aantal bushaltes, beskikbare ruimte en fasiliteite in Cradockstraat ontoereikend wees om die toename in busritte en passasiers te akkommodeer.

“Omdat ons nie die busse se dienslewering wil belemmer en verkeer in die middedorp wil laat ophoop nie, is ons terug tekenbord toe,” sê Harold Basson, direkteur van siviele ingenieursdienste by die munisipaliteit. “Na intense samesprekings en beplanning is daar besluit om die middedorp se bushaltes oor ‘n groter gebied te versprei. Dit sal nie net opeenhoping in Cradockstraat verlig nie, maar ook ‘n groter gebied van meer bushaltes voorsien sodat passasiers nader aan hul werksplekke en skole afgelaai en opgetel sal word as wat tans die geval is.”

Pacaltsdorp-roetes geraak

Die roeverfynings raak hoofsaaklik die drie hoofroetes tussen Pacaltsdorp en die middedorp. Roetes 1A (New Dawn Park), 1B (Harmony Park) en 60 (Rosedale) sal steeds met Yorkstraat inry dorp toe, maar sal nie meer regs draai in Markstraat nie. In stede daarvan sal hierdie roetes nou met Yorkstraat aanry tot by die sirkel waar dit regs draai in Courtenaystraat, regs in Memoriamstraat, weer regs in Markstraat and dan terug na Yorkstraat waarlangs die roetes weer sal terugry Pacaltsdorp toe.

Bykomende bushaltes word opgerig in Memoriamstraat en Markstraat. Passasiers wat dit verkies, kan steeds by die nuwe Mispel-bushalte naby die hoek van Mark- en Cradockstraat – en baie naby aan die huidige terminus vir hierdie roetes – op- of afklim.

Blitsroete bygevoeg

Om spitstyddiens te verbeter, is ‘n blits-oggendroete bygevoeg. Hierdie roete 1A Express sal met roete 1A langs ry, maar regs draai in Hiberniastraat wanneer dit in die dorp kom, regs draai in Cradockstraat, stop by die vervoerkern, regs in Markstraat en terug Pacaltsdorp toe via Yorkstraat. Roete 1A Express sal by die Protea-terminus vertrek, en slegs by die Flamink-, Sierrissie-, Beach A-, Union A-, Market- en vervoerkernbushaltes stop.

Roete 61 vir syferfontein

Roete 60 het aanvanklik begin as die Rosedale-roete, maar is later uitgebrei om Syferfontein ook te bedien. Ná deeglike monitering en die tel van passasiers op elke rit in die stelsel vir ‘n tydperk, het dit egter duidelik geword dat die klein hoeveelheid Syferfontein-passasiers wat Roete 60 gebruik, doeltreffend bedien sal kan word deur Roete 61 (Pacaltsdorp Community). Die slegte toestand van die pad na Syferfontein het erge skade aan die groter busse veroorsaak en tot baie duur herstelwerk gelei. Ook om hierdie rede sal die minibusse van Roete 61 meer geskik wees om passasiers in Syferfontein op en af te laai. Daar sal tydens spitstye genoeg busse wees om passasiers na die hoofroetes waar hulle kan oorklim op die regte bus na hul eindbestemming, te vervoer.

Hospitaalroete verkort

Die vroegoggendroete 1E na die George-hospitaal en skoolkoshuise in George-Oos sal nou net hospitaal toe ry aangesien die behoefte vir die George-Oos-roete nie ‘n rit na daardie gebied regverdig nie.

Vir meer inligting of hulp met ritbeplanning is die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 daagliks beskikbaar van 05:00 tot 21:30. Die nuutste skedules en roetekaarte kan ook besigtig en afgelaai word hier.

Hersiende Roete

revised-routes

Blitsroete

express-route

Latest News

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN
Do not extend your legs or personal belongings into the aisle - this can cause someone to trip and fall.
Do not extend your legs or personal belongings into the aisle - this can cause someone to trip and fall.
@george_mun

Don’t wait until there are no trips left on your GO GEORGE Smart Card. You can top up at any of the GO GEORGE Smart Card kiosks, at a mobile kiosk parked near you, or at more than 100 top-up vendors all over town.
@george_mun

Load More