GO GEORGE berei gemeenskap voor vir busdiens

Champion opleiding Borcherds

Die nuwe GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes het as deel van hul praktiese opleiding saam met die bestaande span op al die Fase 4B-roetes gery. Hier is ’n groep in Borcherds waar die ervare kollegas raad gee met die lees van roetekaarte en hoe om passasiers te help om hul ritte te beplan. Sodra die leerlinge begin werk, sal hulle GO GEORGE-uniforms met naamkaartjies dra sodat die gemeenskap hulle kan uitken.

Met minder as twee weke oor voordat die GO GEORGE-busdiens op 28 April 2019 uitrol na Parkdene, Ballotsview, Conville, Borcherds en Lawaaikamp, vaar 24 nuwe GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes (champions) hierdie week die strate in om inwoners voor te berei en in te lig sodat hulle die geskeduleerde openbare busdiens met vertroue kan leer gebruik.

Nadat die poste geadverteer is, is ses beamptes uit elk van die munisipale wyke in hierdie gebied gekies om te verseker dat passasiers voorberei en gelei word deur mense wat hulle woonbuurt ken en hul behoeftes verstaan. Die 24 suksesvolle kandidate het intensiewe opleiding oor die stelsel en hoe om die busdiens te gebruik, ontvang. Dit het onderwerpe soos die Slimkaart, die huidige én nuwe roetes en roetebeplanning, hoe om tussen roetes oor te klim en die tydroosters te lees, asook konflikhantering en passasiersdiens ingesluit. Universele toeganklikheid vir mense met spesiale behoeftes is as prioriteit beklemtoon, asook die toelaatbaarheid van geregistreerde dienshonde.

Beamptes besoek huise tot 19:00

Inwoners in die gebied word vriendelik versoek om die passasiersdiensbeamptes in hul huise te ontvang wanneer hulle tot 19:00 saans kom aanklop om mense wat bedags werk ook in te sluit. Hulle sal verduidelik hoe die stelsel werk, roetekaarte en tydroosters uitdeel en vrae oor die gebruik van die busdiens beantwoord.

Die beamptes sal van die heel eerste dag af by die bushaltes en op die busse wees om passasiers by te staan en vertroud te maak met die nuwe manier van reis regoor die dorp, op ’n geskeduleerde busdiens. Indien iemand onseker voel en hulp benodig met roetebeplanning, kan hulle ook die GO GEORGE-inbelsentrum skakel by 0800 044 044.


Previous Article

Next Article