Munisipaliteit kondig GO GEORGE-tariefverhoging aan

Die George-munisipaliteit het die jaarlikse verhoging van die GO GEORGE-bustariewe vanaf 1 Julie 2019 bekendgemaak. Hierdie verhoging is deel van die jaarlikse munisipale tariefaanpassings.

  • Slimkaartritte wat in bondels van 10 of meer gekoop word sal met 50c per rit verhoog na R9.50 en
  • bondels van minder as 10 ritte sal R10.50 per rit kos (ook ’n 50c-verhoging).
  • Die prys van enkelritte wat met kontant op die bus gekoop word, verhoog met R1 na R13 om passasiers aan te moedig om liewer die goedkoper ritte op hul Slimkaarte te laai en kontanttransaksies op die bus te beperk.
  • Die bondels van 10 ritte en meer bly die beste koop en kan ’n passasier wat vyf dae per week werk of skool toe en terug huis toe ry, tot R150 per maand in vervoeruitgawes spaar, vergeleke met ritte wat op die bus gekoop word.

Die koste van die Slimkaart word ook geraak deur die jaarlikse aanpassing, maar sluit goeie nuus oor ‘n verlaging ook in.

  • Die eerstekaartpromosie van R20 per kaart wat twee voorafgelaaide ritte insluit, styg met R1 na R21,
  • maar die normale prys vir vervangingskaarte of kaarte wat gekoop word sonder bewys van identiteit word verlaag van R40 na R25. Hierdie kaarte het geen voorafgelaaide ritte nie.

Ritte wat op die Slimkaart gelaai is, verval nooit nie. Dit beteken dat ritte wat voor die tariefverhoging gekoop is geldig bly. Passasiers wat voor die verhoging meer ritte as gewoonlik koop om geld te spaar, word gemaan om hul kaarte veilig te hou – indien dit wegraak of gesteel word, kan die ritte nie op ’n nuwe kaart oorgedra word nie.


Previous Article

Next Article